Stena Senior Club

Stena Senior Club 2018.

Senaste uppdatering 2018-04-12. Nya Planerade "aktiviteter på gång". Och tidningen SfärsNytt under "diverse information".

OBS !! Denna sida ersätter långsamt de vanliga utskicken. Här kan Ni få information, lite snabbare, än de vanliga utskicken/snigelposten, som kommer som vanligt till de som ej har e-Mail  Vi gamla jobbar för framtiden ... tongue-out #liteironi  E-mail, telefon o ändrade adresser, hör av er till Karl-Erik kebri@telia.com Tack.

 

 Alla aktiviteter betalas till detta konto nedan, om inte annat anges.

 Plusgirokonto 437864-2