Ny Medlem

cool                                                                                                             Stena Senior Club

Hej!

Välkommen som medlem i Stena Senior Club.

Klubbens ändamål är bl.a. att bidra till att seniorer från Stena Rederi och Stena Line kan fortsätta att ha kontakt och träffas under gemytliga och trivsamma former.

Vi arrangerar studiebesök av olika slag, ordnar med bussreor, vanligtvis till något trevligt ställe i Europa.

Normalt gör vi också två gånger per år en dagstur med Stena Danica, en gång i början av juni och en gång i början av december, då Årsmötet är.

Alla arrangemang meddelas till medlemmarna genom post och/eller via E-mail.

Det är viktigt att du meddelar styrelsen om du ändrar din adress, telefon nr och E-mailadress.

Du har rätt att vara medlem i Stena Senior Club så länge du innehar ett giltigt seniorkort.

För att få ett Seniorkort kontaktar du Stenas HR avdelning, som skriver ute ett intyg att du är berättigad att få ett kort. Sedan hämtar du kortet på Stena Secuity Center på Majnabbe 2:a våningen.

Det är vår förhoppning att du skall finna de olika arrangemangen intressanta och att vi kan bidra till din avkoppling och förnöjelse.

Årsavgiften för närvarande 200 kronor/år.

 Plusgirokonto 437864-2

Klicka på nedan länk så får Ni ett formulär, som Ni kan skriva ut o skicka med snigelposten. Om inte så maila som vanligt till Karl-Erik. kebri@telia.com

 <a href="https://uploads.staticjw.com/st/stenaseniorclub/ansokan-stena-senior-club.doc" target="_blank" style="padding:2px 0 2px 23px;background:url(https://staticjw.com/n/images/fileicons/doc.png) left no-repeat;">ansokan-stena-senior-club.doc</a>

Fixar inte ovanstående länk bättre, men den funkar. smile

 

 Ansök genom att ange:

1. Seniorkortsnummer.

2. Personnummer.

3. Namn & adress.

4 Email.

5. Hem & Nallenummer.

Sänd detta till kebri@telia.com

eller

Karl-Erik Nyberg

Granvattnetvägen 14

44191 Alingsås